Charlottenbergs PK

Militär snabbmatch

21 januari 2023

Välkommen!

Här nedanför presenterar vi skjutlagen och uppdaterar efter hand som anmälningar kommer in. Max antal skjutlag är satt till 3, det blir 21 platser då varje skjutlag endast kan ta 7 skyttar. Ordningen i skjutlistorna nedan behöver inte representera skjutplatserna.

Uppdaterad: 2023-01-04 Kl: 16:16

Skjutlagen

Skjutlag 1

Kl 10:00

 • Mathias Leppik, C2, Karlstads PSK
 • Kalle Jonsson, C3 , Karlstads PSK
 • Fredrik Kjellman, C2, Karlstads PSK
 • Thomas Johansson, C2, Karlstads PSK
 • Per Dalén, C3, Karlstads PSK
 • Johan Larsson, C2, Karlstads PSK
 • Annelie Gustavsson,C2 ,Karlstads PSK

Skjutlag 2

Kl 12:00

 • Sven Schützer, VÄ, Karlstads PSK
 • Pablo Massey, C2, Fryksdalens PK
 • Lars Dahlström, C3 Fryksdalens PK
 • Anders Nilsson, C3, Arvika PK
 • Bosse Forsbacke, VÄ, Nordmarkens PK
 • Martin Forsbacke, C3, Nordmarkens PK
 • Karl Heinz, C2, Nordmarkens PK

Skjutlag 3

Kl 14:00

 • Per Karlsson, C2, Finspångs PK
 • Bo Johansson, C2, Nordmarkens PK
 • Tore Nilsson, VÄ, Nordmarkens PK
 • ---
 • ---
 • ---
 • ---